Legislacja

Do druku nr 248 (2024-04-09)
Do druku nr 254 (2024-04-02)
Do druku nr 248 (2024-04-02)
Podsumowanie 5. posiedzenia Sejmu
Wiedeń. Obrady Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE z udziałem przedstawicieli Sejmu i Senatu
Bruksela. Wspólne obrady komisji ZP NATO
Konferencja prasowa Marszałka Sejmu przed 6. posiedzeniem Izby – podsumowanie
Konferencja prasowa Marszałka Sejmu. Podsumowanie
Wizyta Marszałek Sejmu w Bolkowie i Lubinie. Relacja
Marszałek Sejmu z wizytą w Republice Włoskiej i Watykanie. Relacja
Wzmocnienie legislacyjnej ochrony grup wrażliwych wśród uchodźców z Ukrainy – międzynarodowa konferencja z udziałem Marszałek Sejmu
Delegacja Komisji Spraw Zagranicznych z wizytą na Łotwie
100. rocznica powołania Instytutu Józefa Piłsudskiego. Obchody z udziałem Marszałka Seniora