Legislacja

Do druku nr 496 (2024-07-05)
Do druku nr 435 (2024-07-05)
Do druku nr 443 (2024-07-05)
Do druku nr 424 (2024-07-05)
Do druku nr 423 (2024-07-05)
Do druku nr 317 (2024-07-05)
Do druku nr 254 (2024-07-05)
Do druku nr 253 (2024-07-05)
Do druku nr 242 (2024-07-05)
Do druku nr 177 (2024-07-05)
Do druku nr 176 (2024-07-05)
Druk nr 504 (2024-07-03)
Druk nr 508 (2024-07-04)
Druk nr 503 (2024-06-27)
Do druku nr 494 (2024-07-03)
Do druku nr 494 (2024-07-04)
Do druku nr 497 (2024-07-04)
Do druku nr 424 (2024-07-04)
Do druku nr 423 (2024-07-04)
Do druku nr 424 (2024-07-01)
Do druku nr 346 (2024-07-02)
Do druku nr 432 (2024-07-02)
Podsumowanie 5. posiedzenia Sejmu
Wiedeń. Obrady Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE z udziałem przedstawicieli Sejmu i Senatu
Bruksela. Wspólne obrady komisji ZP NATO
Konferencja prasowa Marszałka Sejmu przed 6. posiedzeniem Izby – podsumowanie
Konferencja prasowa Marszałka Sejmu. Podsumowanie
Wizyta Marszałek Sejmu w Bolkowie i Lubinie. Relacja
Marszałek Sejmu z wizytą w Republice Włoskiej i Watykanie. Relacja
Wzmocnienie legislacyjnej ochrony grup wrażliwych wśród uchodźców z Ukrainy – międzynarodowa konferencja z udziałem Marszałek Sejmu
Delegacja Komisji Spraw Zagranicznych z wizytą na Łotwie
100. rocznica powołania Instytutu Józefa Piłsudskiego. Obchody z udziałem Marszałka Seniora