Komisje sejmowe

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi: sala nr 111, bud. U
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii: sala im. Wojciecha Korfantego (nr 12, bud. G)
Komisja Infrastruktury /nr 2/ (29-11-2023)
Komisja Etyki Poselskiej /nr 2/ (06-12-2023)
Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych /nr 3/ (06-12-2023)
Komisja do Spraw Petycji: sala im. Wojciecha Korfantego (nr 12, bud. G)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki /nr 2/ (28-11-2023)
Komisja Etyki Poselskiej: sala nr 301A, bud. K
Komisja Finansów Publicznych: sala im. Konstytucji 3-go Maja (nr 118, bud. C)
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki: sala im. Bronisława Geremka (nr 14, bud. G)
Komisja Ustawodawcza
INFORMACJA O PRACACH KOMISJI SEJMOWYCH X kadencja w dniu 7 grudnia 2023 r. nr 8/2023 (8)
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
1. posiedzenie Sejmu X kadencji
Komisja Infrastruktury
Komisja Finansów Publicznych
Parlamentarny Zespół ds. Suwerenności Lekowej Polski
1. posiedzenie Sejmu X kadencji
Komisja Kultury i Środków Przekazu: sala im. Bronisława Geremka (nr 14, bud. G)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi: sala nr 111, bud. U
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych: sala im. Adama Bienia (nr 13, bud. G)
Komisja Zdrowia: sala nr 312, bud. U
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka /nr 3/ (27-11-2023)
Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych; Komisja Finansów Publicznych
Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych; Komisja Finansów Publicznych
INFORMACJA O PRACACH KOMISJI SEJMOWYCH X kadencja w dniu 6 grudnia 2023 r. nr 7/2023 (7)
Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych
Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Regionu Świętokrzyskiego
Komisja Spraw Zagranicznych
Komisja Infrastruktury
1. posiedzenie Sejmu X kadencji
Komisja Finansów Publicznych /nr 2/ (28-11-2023)
Parlamentarny Zespół ds. Reparacji, Odszkodowania i Zadośćuczynienia Należnych Polsce od Niemiec oraz Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Rosji za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej
1. posiedzenie Sejmu X kadencji
Komisja Finansów Publicznych: sala im. Konstytucji 3-go Maja (nr 118, bud. C)
Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych; Komisja Finansów Publicznych
Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych; Komisja Finansów Publicznych
Komisja Ustawodawcza
Komisja Ustawodawcza
Parlamentarny Zespół Praw Kobiet
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny /nr 1/ (27-11-2023)
Konferencja prasowa marszałka Sejmu Szymona Hołowni
INFORMACJA O PRACACH KOMISJI SEJMOWYCH X kadencja w dniu 5 grudnia 2023 r. nr 6/2023 (6)
Komisja Gospodarki i Rozwoju
Komisja Zdrowia /nr 2/ (28-11-2023)
Parlamentarny Zespół Praw Kobiet
Komisja Spraw Zagranicznych: sala im. Bronisława Geremka (nr 14, bud. G)
Komisja Infrastruktury: sala nr 211, bud. U