Komisje sejmowe

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /nr 19/ (08-05-2024)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny /nr 20/ (09-05-2024)
Komisja Finansów Publicznych /nr 45/ (09-05-2024)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny /nr 16/ (23-04-2024)
Komisja Ustawodawcza /nr 12/ (25-04-2024)
Komisja do Spraw Petycji /nr 16/ (08-05-2024)
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /nr 20/ (09-05-2024)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Komisja Śledcza do zbadania legalności, schematy oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego
Podkomisja stała do spraw nadzoru nad zarządzaniem mieniem państwowym
Komisja Obrony Narodowej /nr 13/ (09-05-2024)
Komisja Śledcza do zbadania legalności, schematy oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem systemu Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. /nr 10/ (13-05-2024)
Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych /nr 19/ (14-05-2024)
Parlamentarny Zespół ds. Suwerenności Lekowej Polski
Podkomisja stała do spraw mediów i polityki audiowizualnej
INFORMACJA O PRACACH KOMISJI SEJMOWYCH X kadencja w dniu 23 maja 2024 r. nr 68/2024 (86)
Podkomisja stała do spraw transportu kolejowego
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej /nr 20/ (14-05-2024)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej /nr 29/ (09-05-2024)
Komisja Polityki Senioralnej /nr 13/ (08-05-2024)
Komisja Spraw Zagranicznych /nr 15/ (08-05-2024)
Konferencja prasowa Marszałka Sejmu i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Komisja Ustawodawcza
Podkomisja stała gospodarki i infrastruktury komunalnej
Komisja Finansów Publicznych
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podkomisja stała do spraw transformacji energetycznej, odnawialnych źródeł energii i energetyki jądrowej
Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych
Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach
Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego
12. posiedzenie Sejmu X kadencji
12. posiedzenie Sejmu X kadencji
Komisja Spraw Zagranicznych
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych
Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych
Komisja Polityki Senioralnej
Komisja Polityki Senioralnej
Podkomisja stała do spraw problemów osób starszych z obszarów wiejskich
Podkomisja stała do spraw biogospodarki i innowacyjności w rolnictwie
Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych; Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Podkomisja stała do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa
Podkomisja stała do spraw zdrowia psychicznego
Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych
Podkomisja stała do spraw obywatelskich, cudzoziemców i migracji
Komisja Finansów Publicznych /nr 44/ (08-05-2024)
Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych
Podkomisja stała do spraw rozwoju gospodarczego
Podkomisja stała do spraw młodzieży
Komisja Infrastruktury; Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi