Budowlane

Ryzyko wykonawcy vs ryzyko podwykonawcy #239
Rewolucja w planowaniu przestrzennym. Nowe przepisy – poradnik prenumeratora Rzeczpospolita
Racjonalne przygotowanie inwestycji przez zamawiającego #238
Wycena służebności mieszkania
Usunięcie urządzenia przesyłowego czy służebność przesyłu?
Pytania do SWZ #237
Decyzja WZ dla działki rolnej – ważne zmiany dla inwestorów
Remediacja, rekultywacja, rewitalizacja – Norbert Kurek REMEA #235
Dostęp do drogi publicznej
Szkolenie „Prawnik w social media”
Zastrzeżenie bezusterkowego odbiór robót. Nieważne i powszechnie stosowane.
ChatGPT – porady dla inwestora, wykonawcy i podwykonawcy #233
Reforma planowania przestrzennego krok po kroku. Poradnik dla deweloperów i inwestorów
Reforma planowania przestrzennego. Komentuję dla Dziennika Rzeczpospolita
Zabezpieczenie roszczenia o ustanowienie służebności
Pytania Prawnodbudowlanych (sierpień ’23) #230
Nieuregulowany stan prawny drogi – ważne zmiany dla inwestorów
Działalność firmy geotechnicznej – Łukasz Dziadoń #229
Przedawnienie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie
Najciekawsze posty w moich social mediach (sierpień 2023)
Odstąpienie inwestora przez zagrożenie terminu wykonania robót (art. 635 k.c.) #226
O dobrych inwestorach i złych wykonawcach #225
Decyzja środowiskowa dla inwestycji mieszkaniowej – będzie zmiana przepisów!
Pytania wykonawcy do specyfikacji #224
Dostęp do drogi publicznej przez ogólnodostępną drogę wewnętrzną
Ryczałt a warunki podpowierzchniowe #223
Budownictwo w wydaniu cyfrowym – Piotr Przybysz #222
Służebność drogi koniecznej przez teren zabudowany
Przebudowa obiektów zabytkowych – Magda Jarczykowska #221
Analiza urbanistyczna dla inwestycji deweloperskiej
Reforma planowania przestrzennego – czy będzie kolejny kryzys na rynku mieszkań?
Plan ogólny według reformy planowania przestrzennego
Miarkowanie kar umownych w praktyce sądowej #219
Miarkowanie kar umownych w praktyce sądowej #220
Peerelowski FIDIC #218
Ryzyko budowy potencjalne vs wycenialne #217
Ryczałtowe Q&A #216
Zamawiający też musi zachowywać się jak profesjonalista
Za nieprawidłowe wyjaśnienia odpowiada zamawiający #215
Błąd projektanta, koszty inwestora, problem wykonawcy #214
Scenariusze działań przy robotach dodatkowych #213
Porozmawiajmy o waloryzacji #211
Świadectwo energetyczne 2023 – obowiązki dewelopera i inwestora
Niedoszacowanie robót w dokumentacji projektowej #210
Ryczałt ryczałtowi nierówny #209
Zaprojektuj i buduj w ryczałcie #208
Wygaśnięcie pozwolenia na budowę, czyli o tym czy zmiana pozwolenia na budowę może przedłużyć jego ważność
Ryczałt tylko pod warunkiem precyzyjnego opisu robót #207
Awizo nie wydłuża terminów #206
Roszczenia wykonawcy po odstąpieniu przez brak gwarancji #204