Budowlane

Zakaz cesji z wybitymi zębami #259
3 poziomy czytania umowy #258
Jak przekonać sąd do swojego rozumienia umowy? #257
Za niejasność umowy odpowiada ten kto ją napisał #256
Inwestor zapłaci za roboty nie wykonane przez podwykonawcę? #246
Sądy krytykują inwestorów #254
Roboty dodatkowe możliwe do wyceny #253
Sądy – nie fetyszyzujmy formalizmów umownych #252
Prawidłowe zgłoszenie wady #251
Brak odbioru przez wybory #249
Postanowienia noworoczne inwestorów na 2024 #248
Wykonawca wykonawcy wilkiem #247
Postanowienia noworoczne podwykonawców na 2024 rok #246
Obniżenie wynagrodzenia w ramach rękojmi #245
Postanowienia noworoczne generalnych wykonawców na 2024 rok #244
Wieczna rękojmia #243
Formalizmy w FIDIC #242
Zdrowa urbanistyka – dr Marta Promińska #241
Spłata kar umownych przez konsorcjanta #240
Ryzyko wykonawcy vs ryzyko podwykonawcy #239
Racjonalne przygotowanie inwestycji przez zamawiającego #238
Pytania do SWZ #237
Remediacja, rekultywacja, rewitalizacja – Norbert Kurek REMEA #235
Szkolenie „Prawnik w social media”
Zastrzeżenie bezusterkowego odbiór robót. Nieważne i powszechnie stosowane.
ChatGPT – porady dla inwestora, wykonawcy i podwykonawcy #233
Pytania Prawnodbudowlanych (sierpień ’23) #230
Działalność firmy geotechnicznej – Łukasz Dziadoń #229
Najciekawsze posty w moich social mediach (sierpień 2023)
Odstąpienie inwestora przez zagrożenie terminu wykonania robót (art. 635 k.c.) #226
O dobrych inwestorach i złych wykonawcach #225
Pytania wykonawcy do specyfikacji #224
Ryczałt a warunki podpowierzchniowe #223
Budownictwo w wydaniu cyfrowym – Piotr Przybysz #222
Przebudowa obiektów zabytkowych – Magda Jarczykowska #221
Miarkowanie kar umownych w praktyce sądowej #219
Miarkowanie kar umownych w praktyce sądowej #220
Peerelowski FIDIC #218
Ryzyko budowy potencjalne vs wycenialne #217
Ryczałtowe Q&A #216
Zamawiający też musi zachowywać się jak profesjonalista
Za nieprawidłowe wyjaśnienia odpowiada zamawiający #215
Błąd projektanta, koszty inwestora, problem wykonawcy #214
Scenariusze działań przy robotach dodatkowych #213
Porozmawiajmy o waloryzacji #211
Niedoszacowanie robót w dokumentacji projektowej #210
Ryczałt ryczałtowi nierówny #209
Zaprojektuj i buduj w ryczałcie #208
Ryczałt tylko pod warunkiem precyzyjnego opisu robót #207
Awizo nie wydłuża terminów #206