Czy towary handlowe otrzymane w darowiźnie należy uwzględnić przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatku dochodowego?

1 miesiąc temu
Zdjęcie: Darowizna towarów handlowych a podatek dochodowy / ShutterStock


Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, iż towary handlowe otrzymane w darowiźnie nie powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Jednakże powinny być one uwzględnione w remanencie początkowym oraz końcowym, jeżeli nie zostały sprzedane.
Idź do oryginalnego materiału