Jak pomóc przedsiębiorcom. Postulaty dla nowego rządu od rzecznika MŚP

2 miesięcy temu
Długą listę postulatów gospodarczych pod adresem nowego rządu mają Rada Przedsiębiorców i Rada Naukowa przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Wśród nich są konstytucja biznesu, liczne zmiany podatkowe, walka z inflacją i płaca minimalna.
Idź do oryginalnego materiału