Kto może wnieść sprawę o stwierdzenie nabycia spadku?

blog-spadkowy.pl 3 tygodni temu

Na pewno myślisz, iż znasz odpowiedź na to pytanie. I po części tak jest. Ale myślę, iż z dzisiejszego wpisu dowiesz się też czegoś nowego.

Domyślam się, iż odpowiedź jaka przyszła Ci do głowy brzmi: spadkobiercy.

I to w sumie prawda, gdyż oczywistą rzeczą jest to, iż spadkobierca może złożyć w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, ale… nie tylko spadkobierca może to zrobić.

Co wiemy z treści przepisu?

Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę.

Tak brzmi przepis. Mało precyzyjny, prawda? Określenie “osoba mająca w tym interes” nie jest bardzo konkretne. Zaraz przeanalizujemy, o kogo może chodzić.

Jak widzisz nie ma tu wyczerpującej listy podmiotów, które mogą złożyć taki wniosek. Nie ma choćby takiej przykładowej listy – ani w kodeksie cywilnym, ani też w innej ustawie.

Jest tu jednak obszerne orzecznictwo, które wiele wyjaśnia.

Tak więc do osób, które mogą złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – oprócz spadkobiercy – należą:

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

współwłaściciel nieruchomości

Współwłaściciel nieruchomości może domagać się stwierdzenia nabycia spadku po innym współwłaścicielu, choćby jeżeli sam nie rości sobie praw do spadku.

(postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2023 r. sygn. akt II CSKP 1481/22)

I to są w sumie częste sytuacje w praktyce. Może być tak, iż dwie lub trzy osoby z różnych względów są współwłaścicielami nieruchomości. I przez lata nikt nic nie zrobił, aby tę współwłasność znieść, aż w końcu jeden ze współwłaścicieli zmarł. Jego spadkobiercy nie byli zainteresowani, aby przeprowadzić procedurę spadkową, a nieruchomość generowała coraz większe i większe koszty utrzymania.

Znasz może takie sytuacje? jeżeli tak, napisz w komentarzach. To wcale nie takie rzadkie przypadki.

wierzyciel

Oprócz współwłaściciela wniosek taki może złożyć też wierzyciel.

Jeśli wierzyciel miałby dochodzić należności od spadkobierców, to w sumie staje się logiczne, iż może złożyć w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

“Legitymację do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku (art. 1025 § 1 k.c.) ma wierzyciel spadkobiercy lub spadku, np. jeżeli chce prowadzić egzekucję z nieruchomości wchodzącej w skład spadku. Wniosek taki powinien zgodnie z art. 511 w zw. z art. 187 k.p.c. i art. 126 § 1 i 2 k.p.c. zawierać żądanie stwierdzenia nabycia spadku po określonym spadkodawcy, wykazanie interesu prawnego wnioskodawcy, ewentualne wskazanie osób zainteresowanych znanych wnioskodawcy oraz okoliczności uzasadniające adekwatność miejscową sądu.”

Jesteś w takiej sytuacji, ale nie wiesz kto jest spadkobiercą?

Złóż wniosek do sądu, opisz swoją sytuację, uzasadnij na czym dokładnie polega Twój interes, dlaczego wnosisz o ustalenie przez sąd spadkobierców danej osoby.

Czy to są łatwe sprawy? Niestety często trudne. Odnalezienie tych spadkobierców nie zawsze jest proste. Ale wiedz, iż sąd ma swoje sposoby (znajdujące oczywiście podstawę w kodeksie postępowania cywilnego) aby tych spadkobierców szukać.

I jeszcze jedno orzeczenie Sądu Najwyższego. Coś sporo orzeczeń w tym wpisie, ale warto przeczytać:

“Krąg osób mających interes prawny w uzyskaniu prawidłowego stwierdzenia nabycia spadku, a tym samym w złożeniu wniosku o zmianę postanowienia spadkowego nie można ograniczyć do spadkobierców, wierzycieli spadkobierców i wierzycieli spadku. Interes prawny w złożeniu takiego wniosku może mieć także współwłaściciel przedmiotów wchodzących w skład spadku.”

(postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2020 r. sygn. akt V CSK 560/18)

Tak więc widzisz: nie tylko spadkobierca może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

I też tak z drugiej strony: jeżeli to Ty jesteś spadkobiercą i myślałeś, iż oprócz Ciebie (i ewentualnie innych spadkobierców) nikt inny wniosku o nabycie spadku nie złoży – to jesteś w błędzie.

Reasumując:

Nie ma w treści żadnego przepisu wyczerpującej listy podmiotów, które mogą złożyć taki wniosek.

W praktyce najczęściej taki wniosek składa – oprócz spadkobiercy – współwłaściciel (głównie nieruchomości) oraz wierzyciel spadkodawcy.

Masz pytania? Zostaw w komentarzach.

Potrzebujesz mojej pomocy? Napisz do mnie wiadomość.

Idź do oryginalnego materiału