Nagrody Prezesa UOKiK dla najlepszych prac magisterskich

1 rok temu
 • Gratulujemy laureatom konkursu Prezesa UOKiK! Dziś wręczyliśmy 7 nagród i wyróżnienie — łącznie 30 tys. zł.
 • Gratulujemy laureatom konkursu Prezesa UOKiK! Dziś wręczyliśmy 7 nagród i wyróżnienie — łącznie 30 tys. zł.
 • Zapraszamy do kolejnej edycji konkursu! Więcej informacji na uokik.gov.pl

— Cieszę się, iż po raz kolejny konkurs na najlepszą pracę magisterską cieszył się dużym zainteresowaniem. Doceniając wysoki poziom prac, kapituły konkursowe przyznały pełną pulę nagród oraz wyróżnienie. Serdecznie gratuluję laureatom! Życzę im dalszych sukcesów na rzecz ochrony konkurencji i konsumentów — mam nadzieję, iż zwiążą swoją przyszłość z UOKiK. Zachęcam do zdobywania cennego doświadczenia w ramach praktyk absolwenckich, które są jedną z naszych nagród. Studentów i doktorantów kierunków prawnych i ekonomicznych, a także zarządzania czy administracji już teraz zapraszam do udziału w kolejnej edycji konkursu — mówi Tomasz Chróstny Prezes UOKiK.

W konkursie na najlepszą pracę magisterską z obszaru ochrony konkurencji i konsumentów uczestniczyły łącznie 22 prace. Trzynaście opracowań dotyczyło prawa antymonopolowego porozumień ograniczających konkurencję i kontroli koncentracji, dziewięć obejmowało zagadnienia konsumenckie takich jak: uprawnienia konsumentów, ochrona konsumentów na rynku finansowym czy klauzule abuzywne.

Kapituły konkursu oceniały jakość merytoryczną prac, ich formę, nowatorskie ujęcie zagadnienia oraz poziom edytorski. Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, a patronem Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Nagrodzone prace magisterskie konkurencja

I nagrodę w wysokości 7 tys. zł zdobyła Łucja Olszewska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. „Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej” obronioną pod kierunkiem dr hab. Anny Zawidzkiej-Łojek, prof. UW.

II nagrodę w wysokości 5 tys. zł zdobyła Aleksandra Woźniak, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę pt. „Kontrola koncentracji przedsiębiorców przez Prezesa UOKiK ze szczególnym uwzględnieniem joint venture na przykładzie decyzji DKK-178/2020 w sprawie Nord Stream 2” obronioną pod kierunkiem dr. hab. Artura Żurawika, prof. UJ.

III nagrodę w wysokości 3 tys. zł zdobyła Milena Machała, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. „Dostęp do danych jako przewaga konkurencyjna platformy internetowej na rynkach cyfrowych”, obronioną pod kierunkiem dr. hab. Piotra Bogdanowicza. Milena Machała otrzymała również wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w wysokości 5 tys. zł.

Wyróżnienie Prezesa UOKiK zdobyła Anna Majer, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za pracę pt. „Naruszenie prawa konkurencji a roszczenia o naprawienie szkody”, obronioną pod kierunkiem dr. hab. Adama Bieranowskiego, prof. UWM.

Nagrodzone prace magisterskie konsumenci

I nagrodę w wysokości 7 tys. zł zdobył Jakub Jasiński, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. „Konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy kredytu w świetle zasady równowagi kontraktowej stron w prawie Unii Europejskiej”, obronioną pod kierunkiem prof. dr. hab. Roberta Grzeszczaka.

II nagrodę w wysokości 5 tys. zł zdobyła Eliza Onisko, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. „Maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego”, obronioną pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Brzozowskiego.

III nagrodę w wysokości 3 tys. zł zdobyła Maria Kurkowska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego za pracę pt. „Ograniczenia reklamy skierowanej do dzieci w prawie Unii Europejskiej i w ramach samoregulacji przedsiębiorców”, obronioną pod kierunkiem dr hab. Moniki Namysłowskiej, prof. UŁ.

Wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w wysokości 5 tys. zł zdobyła Aleksandra Królikowska, absolwentka Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej za pracę pt. „Nieprawidłowości i nadużycia na rynku funduszy inwestycyjnych”, obronioną pod kierunkiem dr. Czesława Bartłomieja Martysza.

Skład kapituły oceniającej prace z zakresu ochrony konkurencji:

 • Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK, Przewodniczący
 • dr hab. Mateusz Błachucki, Departament Kontroli Koncentracji w UOKiK, Instytut Nauk Prawnych PAN
 • prof. Łukasz Grzybowski, Departament Ekonomii i Nauk Społecznych Telecom ParisTech
 • dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Instytut Nauk Prawnych PAN, kancelaria Hansberry Tomkiel
 • prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Rudolf Ostrihansky, kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
 • dr hab. prof. UŚ Mirosław Pawełczyk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
 • dr Piotr Pełka, Dyrektor Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej w UOKiK
 • Anna Sekinda-Maicka, Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKiK
 • dr Marta Sendrowicz, Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, kancelaria Allen & Overy
 • dr hab. Dariusz Szafrański, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • mec. Małgorzata Szwaj, Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, kancelaria Linklaters

Skład kapituły oceniającej prace z zakresu ochrony konsumentów:

 • Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK, Przewodniczący
 • prof. dr hab. Robert Grzeszczak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Norbert Jeziolowicz, Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich
 • dr Katarzyna Karasiewicz, kancelaria MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy
 • Krzysztof Lehmann, Zastępca Dyrektora Delegatury UOKiK w Bydgoszczy
 • dr hab. prof. UŁ Monika Namysłowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy
 • prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr hab. prof. UWr. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • mec. Agnieszka Stefanowicz-Barańska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, kancelaria Dentons
 • mec. Iwona Terlecka, Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, kancelaria Clifford Chance
 • Łukasz Wroński, Dyrektor Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów w UOKiK
 • prof. dr hab. Fryderyk Zoll, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet w Osnabrück

Kolejna edycja konkursu

Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji konkursu na prace magisterskie i trwającej edycji konkursu na prace doktorskie. Regulamin, terminy, formularz zgłoszeniowy i pozostałe szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej.

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 55 60 246
E-mail: [email protected]
Twitter: @UOKiKgovPL
Znajdziesz nas również na Instagramie:

Idź do oryginalnego materiału