Podatek od psa i kota w Polsce – kto musi płacić, a kto jest zwolniony?

3 dni temu
Zdjęcie: Podatek od psa i kota w Polsce – kto musi płacić, a kto jest zwolniony? shutterstock


W Polsce właściciele psów mogą być zobowiązani do opłacenia podatku od posiadania zwierząt, co jest regulowane przepisami lokalnymi gmin. Opłata ta wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i jest stosowana w celu pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem czystości i porządku w miejscach publicznych oraz finansowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Inaczej jest w przypadku kotów.
Idź do oryginalnego materiału