Przekazujesz już pracownikom PIT-11? A zbierasz potwierdzenia odbioru? Grzywna to od 141,40 zł do 25.452,00 zł.

1 tydzień temu
Czy płatnik musi posiadać potwierdzenie odbioru PIT-11? To pytanie zyskało na znaczeniu od czasu, gdy wielu pracowników pracuje zdalnie, a w siedzibie pracodawcy pojawiają się sporadycznie. I choć zgodnie z przepisami potwierdzenia odbioru nie trzeba mieć, to jednak i tak może się to skończyć karą grzywny do 141,40 zł do 25.452,00 zł.
Idź do oryginalnego materiału