Transakcja płatnicza dokonana na podstawie sfałszowanego pełnomocnictwa nie jest transakcją autoryzowaną (TSUE)

4 dni temu
Czy pełnomocnictwo do czynności bankowych, udzielone przed notariuszem, jest wystarczające do dokonywania przez pełnomocnika stosownych operacji? jeżeli się okaże, iż pełnomocnictwo wprawdzie zostało potwierdzone poprzez nadanie mu apostille — ale w gruncie rzeczy było od początku sfałszowane? Czy autoryzacja...
Idź do oryginalnego materiału