Czy koszty szkoleń niezbędnych do uzyskania uprawnień pilota można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

omowienia.gazetaprawna.pl 1 miesiąc temu
Zdjęcie: pilot / Shutterstock


Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, iż wydatki na szkolenia niezbędne do uzyskania uprawnień pilota, poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Dopiero po rozpoczęciu działalności, wydatki na szkolenia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością mogą być uznane za takie koszty.
Idź do oryginalnego materiału