Uczestnikiem PPK może być także cudzoziemiec

7 miesięcy temu
Zdjęcie: Foto: Adobe Stock


Do PPK może zostać „zapisana” tylko osoba zatrudniona w rozumieniu ustawy o PPK. Warunkiem posiadania tego statusu nie jest obywatelstwo polskie.
Idź do oryginalnego materiału