Uczestnikiem PPK może być także cudzoziemiec

2 miesięcy temu
Do PPK może zostać „zapisana” tylko osoba zatrudniona w rozumieniu ustawy o PPK. Warunkiem posiadania tego statusu nie jest obywatelstwo polskie.
Idź do oryginalnego materiału