Ochrona danych osobowych. WSA karze za kradzież prywatnego komputera pracownika

2 miesięcy temu
Wojewódzki Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję Prezesa UODO, mocą której nałożono karę upomnienia na Rzecznika Finansowego. Chodzi o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych i podkreślenie, iż dane w prywatnym komputerze pracownika też powinny być odpowiednio chronione. Na czym polegał incydent?
Idź do oryginalnego materiału