Wzór: Zawiadomienia gminy o niemożności odśnieżenia gminnego chodnika przed Twoim domem. Gmina nie może zignorować tego pisma

2 miesięcy temu
Wysłanie zawiadomienia zmusi gminę do zajęcia się jej chodnikiem. Gmina będzie jednak żądała zapłaty za to, iż odśnieżyła swój chodnik. Tak, dobrze zrozumiałeś - zapłacisz za to, iż gmina odśnieżyła chodnik należący do niej. I urzędnicy nie są tu złośliwi. Pobranie od Ciebie pieniędzy nakazują przepisy, TK i SN powołujący się na tradycję prawną, która od co najmniej 1928 r. każe mieszczanom bez wynagrodzenia odśnieżać publiczne tereny wokół ich domów.
Idź do oryginalnego materiału